RUTIINIST VÄLJA!   

                                             

Eesti English Русский

Digitaalne disain ja kunst

Digitaalse disaini- ja kunstiring

Huviringide avamist rahastatakse täiendavalt riiklikust huvitegevuse toetamise programmist, et mitmekesistada noorte huvitegevuse võimalusi. 
 
Ringis tegutseme mitte pintsli ja lõuendi vaid nähtamatute ühikute- baitide ja gigabaitide abil. Õpitegevustes põimuvad loominguline ja eksperimenteeriv lähenemine. Alustame lihtsamast: mõtestame visuaalset infot, pildilisi märke ja koode mida kasutatakse visuaalses kommunikatsioonis. Kujundame oma fotoraamatu, presentatsiooni, arvutigraafilise plakati, animatsiooni jne. Tutvume  ka 3D maailmaga ning arendame  mõtlemis- ja arusaamisvõimet ruumilisest keskkonnast. Arhitektuursete jooniste, ruumiliste mudelite ning  sisekujunduslahenduste loomiseks õpime veidi tundma  ka projekteerimistarkvara SketchUp. Digitaalse disaini maailmas võib tänapäeva virtuaalses keskkonnas igaühest saada kunstnik, arhitekt, disainer. Digitaalsete kunstivahendite kasutamine ning kogemused  disaini valdkonnas arendavad noorte võimalusi leida tulevikus õige eriala. Arvuti ja erinevate programmide tundmisoskus on vajalik tarbeoskus.
 
Juhendaja Eve Neito on lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiõpetaja magistrantuuri ja lisaerialana reklaami ja meedia eriala.
Õpetab Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis kunstiõpetust ja kunstiringe 
  

SAKU HUVIKESKUSE SÕBRAD