RUTIINIST VÄLJA!   

                                             

Eesti English Русский
Seoses Valla Maja remondiga asub ajutiselt Saku Huvikeskuse kontor Vallaraamatukogus

Kitarriõpe

KITARRIÕPE

 NB! Ajad võivad muutuda!

Oktoobrist lisanduvad NOODIÕPPE GRUPITUNNID (ajad täpsustamisel)
Huviringi avamist rahastatakse täiendavalt riiklikust huvitegevuse toetamise programmist, et mitmekesistada noorte huvitegevuse võimalusi. Kuumaks täpsustamisel (arv. kuni 15 eurot kuus). Gruppidesse jaotatakse lapsed vanuse ja muusikaliste eelduste alusel.
 
Kitarriõppe grupitundidesse (4-5 osalejat rühmas)  ootame noori, kellel on huvi praktiliste pillimänguoskuste omandamiseks. Tunnid koosnevad kitarrimängu algtõdede õpetamisest, spetsiaalsetest harjutustest, kuulmise ja jäljendamise, lihtsustatud rütmi- ja akordide märkimissüsteemi ning fonogrammide järgi pilli mängimisest. Kitarrikursuse peamine eesmärk on omandada esmased praktilised mänguvõtted: meloodiamäng I positsioonis, lihtsamate akordide, rütmide ja kolmkõlade  mängimine jms.   
NB! Kohtade arv on piiratud, piisava arvu huviliste korral moodustatakse eraldi rühm ka varasema kitarrimänguoskusega noortele!
Esimestes tundides osalemiseks pole kitarri omamine vajalik, saab kasutada huvikeskuse instrumente, kuid hilisemaks õppetööks on kitarri ostmine vajalik. 

  

 SAKU HUVIKESKUSE SÕBRAD