SAKU VALLA KULTUURIKESKUS

 

RUTIINIST VÄLJA!         

                                                                

 

 
                                                  

                                           

Eesti English Русский
esimesed ringitunnid 16. septembrist
 

Kitarriõpe

KITARRIÕPE

Juss Kaarepe Kitarri olen õppinud Georg Otsa Nimelises Muusikakoolis pop-jazz osakonnas, lisaks õppinud Tallinna Ülikooli koolimuusika osakonnas. Kitarri olen õpetanud juba üle 10 aasta. Hetkel õpetan Kuusalu Kunstide Koolis, Laagri- ja Saku Huvikoolides. Kontakt: jusskaarepere@gmail.com või 56674216

Huviringi avamist rahastatakse täiendavalt riiklikust huvitegevuse toetamise programmist, et mitmekesistada noorte huvitegevuse võimalusi. Kuumaks15 eurot kuus. Gruppidesse jaotatakse lapsed vanuse ja muusikaliste eelduste alusel.
 
Kitarriõppe grupitundidesse (4-5 osalejat rühmas)  ootame noori, kellel on huvi praktiliste pillimänguoskuste omandamiseks. Tunnid koosnevad kitarrimängu algtõdede õpetamisest, spetsiaalsetest harjutustest, kuulmise ja jäljendamise, lihtsustatud rütmi- ja akordide märkimissüsteemi ning fonogrammide järgi pilli mängimisest. Kitarrikursuse peamine eesmärk on omandada esmased praktilised mänguvõtted: meloodiamäng I positsioonis, lihtsamate akordide, rütmide ja kolmkõlade  mängimine jms.   
NB! Kohtade arv on piiratud, piisava arvu huviliste korral moodustatakse eraldi rühm ka varasema kitarrimänguoskusega noortele!

Esimestes tundides osalemiseks pole kitarri omamine vajalik, saab kasutada huvikeskuse instrumente, kuid hilisemaks õppetööks on kitarri ostmine vajalik. 
   

SAKU HUVIKESKUSE SÕBRAD