SAKU VALLA KULTUURIKESKUS

 

RUTIINIST VÄLJA!         

                                                                

 

 
                                                  

                                           

Eesti English Русский


 

Saku Huvikeskuses töötavad põhikohaga juhataja ja kunstiline juht. Lisaks kuuluvad meie sõbralikku meeskonda veel tehnik, juhiabi ning  ringi- ja kollektiivijuhid.  

  Tõnno Piigli, juhataja                                      
tel. 5103922 tonno.piigli@sakuvald.ee
Maria Mänd, kunstiline juht, plokkflöödiringi juhendaja
tel. 53016480  maria.mand@sakuvald.ee
On lõpetanud Eesti Muusika- ja Teartiakadeemia flöödi erialal. Õpetanud Põltsamaal, Märjamaal, Koeru  ja Saku muusikakoolides. Juhendab Põltsamaa puhkpillimängijate suvekoolis flööte ja Eesti Flöödiühingu akadeemia suvekursustel.

 
Raul Laugen, tehnik   
tel. 56 91 70 46
Ville Jõeleht, helitehnik   
5110701


 
Eve Lutter, kollektiivijuht (rahvatantsuringid)
eve.lutter@gmail.com
 
Naisrühma LINDA, KURTNA naisrühma, segarühma TUGEVAD ja KOHEVAD, segarühm PANGVIINA, eakate rahvatantsurühma SAKU SEENIORID ja noorte segarahvatantsurühma HELLAD TALLAD juhendaja                                         
Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna. Tegutsenud valdkonnas  alates 1985.aastast juhendades rahvatantsurühmi Kurtnas ja 2005. aastast Sakus

 
ELE KRUSELL, kunstiringide juhendaja 
elekrusell@gmail.com
Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia eriala bakalaureuse- ja magistriõppe. Töötanud kunstniku, rekvisiitori ja kostümeerijana erinevate telesaadete juures, loonud lavakujundusi teatrietendustele, kujundanud plakateid ja logosid. Osalenud ühisnäitustel ja etenduskunstide festivalidel Eestis, Tšehhis, Venemaal, Lätis.

 
 
LAURA TELLING,Loovmeisterdamine, poiste puutöö- ja meisterdamise ring, tarbekunstiring

tel 5220134 tellinglaura@gmail.com 
 

 
MERIKE TOOME, portselanmaaliringide juhendaja
tel 5237591
Portselanmaaliringi õpetaja on hariduselt kandidaadikraadiga keemiatehnoloogia insener. 
Portselanmaali õpinguid alustas eelmise sajandi 80-ndatel aastatel tarbekunstirahvaülikoolis „CDE kõigile“ tuntud kunstnike-portselanimaalijate Reet Moor’i ja Ilse Lepikson’i juhendamisel. Hilisematel aastatel on end täiendanud Pärnu portselanipäevade kursustel ja Soome portselanimaalijate korraldatud kursustel nii Eestis kui ka Soomes.
  .............. , keraamikaringide juhendaja

 

 
SIRLE REIU, käsitööringide juhendaja
tel. 55603475      sirlereiu@gmail.com    
Moejoonistamise, laste käsitöö- ja meisterdamise ringide ning käsitöökursuste juhendaja
Omab  Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse õpetajaks ning kunstiõpetaja magistri kraadi. On lõpetanud IV. Tehnikakoolis laste- ja naiste ülerõivaste rätsepa  eriala ning õppinud rõivaste konstrueerimist. Töötanud kunstnikuna ja moekunstnikuna rõivaid tootvates firmades.  
 

 
AILI BRETT, tütarlaste lauluansamblite juhendaja
tel.  555 90152  ailibrett@hotmail.com
Omab muusikalist kõrgharidust, on lõpetanud H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli ja Tallinna Riikliku
Koservatooriumi muusikapedagoogika ja koorijuhtimise erialal. Kogu elu on tegelenud muusikaga, laulnud ise ja õpetanud laulma. Praegu tegeleb peamiselt laste ja noortega.

Juss Kaarepere, kitarriring
Kitarri olen õppinud Georg Otsa Nimelises Muusikakoolis pop-jazz osakonnas, lisaks õppinud Tallinna Ülikooli koolimuusika osakonnas. Kitarri olen õpetanud juba üle 10 aasta. Hetkel õpetan Kuusalu Kunstide Koolis, Laagri- ja Saku Huvikoolides. Kontakt: jusskaarepere@gmail.com või 56674216


 
 mõttemänguring (lauamängud)
 
  Rednar Annus, teatriringid
 rednarannus@gmail.com

 
LANA-MARIA PETERSON
tel. 5202759; lanamaria.peterson@mail.ee
On lõpetanud Eesti Muusika -ja Teatriakadeemia muusikapeagoogika magistriõppe 2013. aastal. Töötab muusika- ja liikumisõpetajana erinevates lasteasutustes ning koolieelse muusikaõpetuse ajakirja "Õunake" koostaja

 
Killu Tiigimäe- seeniortantsurühmade juhendaja
killu.t@gmail.com
  Kersti Ulmas - Sanglejate juhendaja
huvikeskus@sakuvald.ee

 
URMI SINISAAR, ringijuht 
urmi.sinisaar@gmail.com
 Naisansambli Sakutarid juhendaja. Lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikaõpetaja-koorijuhi erala. Juhendanud muusikaringe ja käsikellade ansamblit Saku Huvikeskuses, olnud segakoori Tuljak dirigent. 
  TÕNIS LATTIK, automudelismiringi juhendaja 
tlattik@gmail.com; 56819205
Hariduselt sõjaväelane ja tegev Kaitseliidus ning riigikaitse õpetaja erinevates koolides. Mudelismiga hakkas tegelema umbes 10 aastat tagasi. Viimastel aastatel on järjest suuremal määral tegelenud automudelismi arendamisega. Lisaks võistlemisele on tegelenud võistluste korraldamise ja ka mudeliringide juhendamisega. 
  KRISTJAN ROSIN, noorte multimeediaringi juhendaja 
tel. 555 37401 viimsifoto@gmail.com

Hariduselt fotograaf ja peale kooli lõpetamist selles valdkonnas ka tegev. Viib läbi fotokoolitusi Sakus, Sauel ja Viimsis.  Töötanud ERR´is valgustaja ja operaatorina, sellest ka filmi- ja videonduse alased kogemused. Täiendab ennast graafilise disaini valdkonnas. 

 
JOOSEP SANG, kollektiivijuht (Saku Mandoliinid)
joosep@ema.edu.ee; 5296341
Orkestri Saku mandoliinid  juhendaja al 2013. aastast. on õppinud muusikateadust Georg Otsa nimelises Muusikakoolis ja Eesti Muusikaakadeemias. Laulab Eesti Rahvusmeeskooris ning töötab toimetajana ajakirjas Muusika ning Klassikaraadios.

 
VALTER SULIN, skaudi- ja kodu-uurimise ringi juhendaja
 
walter15@hot.ee

 
HENNI-MARIA JOHANSON
Henni - Maria Johanson, õpib Saku Gümnaasiumis. On skaudiringi algataja ja eestvedaja.
Valter Sulin, töötab projekteerijana. Skautide ja lastega tegelenud natuke üle kümne aasta. Tegeleb ka erinevate käsitööoskuste õpetamisega, matkab, uurib ajalugu

   

SAKU HUVIKESKUSE SÕBRAD