RUTIINIST VÄLJA!   

                                             

Eesti English Русский
Seoses Valla Maja remondiga asub ajutiselt Saku Huvikeskuse kontor Vallaraamatukogus

Mõttemängdering

 
K kl 15.15 MÕTTEMÄNGUDERING (Majandusmängud)
Merike Ots on töötanud lastega läbi erinevate projektide. Alates lasteteatrist Trumm, kuni Ameerikas lapsehoidjani välja. Läbinud kursuseid majandusõpe ja legorobootika alal.
Mäng on sotsiaalse suhtlemise arendamiseks asendamatu tegevus. Lauamängud arendavad loogilist ja paindlikku mõtlemist, püsivust, omavahelist koostööd, oskust suhelda ja erinevaid olukordi lahendada. Ringitöö kestel antakse lastele majandus- ja  finantsalaseid teadmisi läbi eakohase mängulise tegevuse.

  

 SAKU HUVIKESKUSE SÕBRAD