Eesti English Русский

Mõttemängdering

 
K kl 15 MÕTTEMÄNGUDERING (Majandusmängud)

Merike Ots on töötanud lastega läbi erinevate projektide juba üle 15 aasta. Alates lasteteatrist Trumm, kuni Ameerikas lapsehoidjani välja. Läbinud kursuseid majandusõpe, ettevõtluse ja legorobootika alal.
Mäng on sotsiaalse suhtlemise arendamiseks asendamatu tegevus. Lauamängud arendavad loogilist ja paindlikku mõtlemist, püsivust, omavahelist koostööd, oskust suhelda ja erinevaid olukordi lahendada. Ringitöö kestel antakse lastele majandus- ja  finantsalaseid teadmisi läbi eakohase mängulise tegevuse.SAKU HUVIKESKUSE SÕBRAD