SAKU VALLA KULTUURIKESKUS

 

RUTIINIST VÄLJA!         

                                                                

 

 
                                                  

                                           

Eesti English Русский
esimesed ringitunnid 16. septembrist
 

Plokkflöödiring

Maria Mänd, plokkflöödiringi juhendaja
tel. 53016480  maria.mand@sakuvald.ee
Õpime tundma erinevaid plokkflööte. Mängime nii üksi kui ansamblis. Noodi- ja rütmiõpe toimub läbi mängu. Esineme kontsertidel, külastame põnevaid esinemisi. Tunnid toimuvad üks kord nädalas!
On lõpetanud Eesti Muusika- ja Teartiakadeemia flöödi erialal. Õpetanud Põltsamaal, Märjamaal, Koeru  ja Saku muusikakoolides. Juhendab Põltsamaa puhkpillimängijate suvekoolis ja Flöödiüfingu suvelaagris.
 
  

   

SAKU HUVIKESKUSE SÕBRAD